- nært, nemt og nu!

Fejlmelding af Radio / TV

Før du fejlmelder
Der er forskel på billedkvaliteten fra de forskellige TV-stationer. Det skyldes, at de anvender forskellig sendeteknik, og de forskelle kan Odder Antenneforening ikke gøre noget ved. Har du dårlige billeder på dit fjernsyn, skyldes det dog ofte lokale forhold - medmindre der er atmosfæriske forstyrrelser.Er fejlen i antenneforeningens anlæg, reparerer vi uden omkostninger til og med fordelingsstander.

Reparation af dit interne anlæg samt udskiftning af din stikledning udføres for din regning.Hvis en kanal er forsvundet, og dit fjernsyn viser sort skærm, der hvor programmet plejer at være, kan det skyldes en fejl i antenneanlægget. Mener du, at fejlen lige er sket, er det en god idé at fejlmelde den.

Før du ringer:
• Kontrollér at antennestikkene er sat rigtigt i og er i orden - både i stikdåsen og ved fjernsynet

• Prøv at koble alt andet udstyr fra (video, dekoder, andre tv)

• Har du mere end ét fjernsyn, prøv da at tilslutte det direkte i den første stikdåse (der hvor antennekablet kommer ind)

• Tal med naboen om de har det samme problem

• Vær opmærksom på at anlægget bliver serviceret i dagtimerne
- der kan derfor være periodiske udfald som følge af arbejde med anlægget

Fejlmelding skal altid ske til kontoretTlf. 86 54 11 42 eller 21 97 11 42

Er du i tvivl, om fejlen er i antenneanlægget eller hos dig selv, er her forslag til fejlmuligheder hos dig selv:

Streger og striber
Streger, striber eller sne på en kanal skyldes mest sandsynligt, at andet teknisk udstyr (f.eks. video, dekoder eller spillekonsol) bruger den samme frekvens, som dit fjernsyn modtager signaler på. Som hovedregel kan alt teknisk udstyr, der er forbundet med et antennekabel, genere det almindelige antennesignal.

Sne og grums (løse forbindelser)
Der er to typiske årsager til sne og grums i billedet. Har du selv monteret antenneledningen i hjemmet, er det muligt, at nogle af de små kobbertråde i kablet rører ved lederen. Er det tilfældet, vil du se sne og grums på flere programmer. Det kan også være, at du har rullet et stykke af kablet sammen. Dette kan medføre et knæk på lederen og dermed et dårligt billede.

Pixeleringer
Pixeleringer opstår hvis en hjemmeinstallation er ”utæt”.
Således er det muligt for at signaler fra mobilmasterne (G4) kan trænge ind i installationen.

Du sikrer at din husstandsinstallation opfylder kravene til afskærmning
fra signaler udefra, ved kun at benytte godkendte

HF-tætte komponenter:

HF-tætte antennestik
HF-tætte samlinger
HF-tætte fordelere
HF-tæt forstærker
HF-tætte vægstik
HF-tætte antennekabler (dobbelt skærmet coax)

Ekstra stik kan give fejl
En anden årsag til fejl kan være, at man selv har koblet flere fjernsyn på antenneanlægget. Vær opmærksom på, at hver gang signalet deles, halveres styrken og der kan derved opstå sne eller pixeleringer på skærmen. Hvis man har monteret ekstra stik kræver det ofte, at man får monteret en hjemmeforstærker, ellers bliver fjernsyns-billedet dårligt.

Før du ringer
• Kontroller at antennestikkene er sat rigtigt i og er i orden - både i stikdåsen og ved fjernsynet

• Prøv at koble alt andet udstyr fra (video, dekoder, andre tv)

• Har du mere end ét fjernsyn, prøv da at tilslutte det direkte i den første stikdåse
(der hvor antennekablet kommer ind)

• Tal med naboen om de har det samme problem

• Vær opmærksom på at anlægget bliver serviceret i dagtimerne - der kan derfor være periodiske udfald som følge af arbejde med anlægget

Fejlmelding - TV
Fejlmelding skal altid ske til kontoretTlf. 86 54 11 42 eller 21 97 11 42
Fejlmelding kan også ske til Dansk Kabel TV på tlf. 76 42 88 00

Nyheder

Læs om de seneste nyheder  fra
Odder Antenneforening

Seneste Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmailen her

Se alle nyhedsmail her

 

Selvbetjening

Her kan du bestille internet, TV, ændre TV pakke, betalingsfrekvens, og tilmelde kortbetaling

Log på "Selvbetjening"

Nye medlemmer -
Bestil TV-pakke/Internet her